GDPR

Obecné nařízení o ochraně obecných údajů (GDPR)

Jako můj klient mi svěřujete své osobní údaje a já jako správce zodpovídám za jejich bezpečnou ochranu. Z pozice správce určuji, jak bude s údaji naloženo (jakým způsobem a za jakým účelem budou zpracovány a po jakou dobu budou archivovány).

Prohlašuji, že:
 jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti dle platné legislativy (zákona o ochraně osobních údajů a GDPR),
 budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti nebo uděleného souhlasu,
 dle čl. 13 GDPR plním informační povinnost ještě před zahájením zpracování
osobních údajů.

Níže uvádím druh osobních údajů a pro jaký účel je zpracovávám:

o e-mail nebo telefonní číslo – nezbytné pro naši komunikaci (plánování sezení),
o fakturační údaje – jste-li firemní zákazník (pro vystavení daňového dokladu),
o fotografie, reference, workshop – mohu použít pouze s vaším výslovným souhlasem (propagace mých služeb na webu) Zabezpečení osobních údajů
Osobní údaje chráním pomocí moderních technologií, používám nejvyšší stupeň zabezpečení a zajišťuji, aby nedošlo k jejich poškození, zneužití nebo ztrátě.
Předání osobních údajů třetím stranám O vaše osobní údaje se starám výhradně já osobně. Pro zajištění některých úkonů užívám tyto aplikace:
– Google (Gmail, Kalendář)
– Účetní poradce
– Webmaster

Vaše práva z hlediska GDPR

 Právo na informace, které je již naplněno textem výše,
 Právo na přístup k vašim osobním údajům – můžete mne kdykoli vyzvat a já do 14ti dnů doložím, jak vaše osobní údaje zpracovávám a za jakým účelem,
 Právo na změnu či doplnění vašich osobních údajů – můžete průběžně aktualizovat,
 Právo na omezení rozsahu osobních údajů nebo účelu jejich zpracování
 Právo na přenositelnost – pokud byste chtěli vaše údaje vzít a přenést někomu jinému, pak ve lhůtě 30ti dnů vám data nachystám v čitelné podobě,
 Právo na výmaz – ve lhůtě 30ti dnů vymažu všechny vaše osobní údaje ze svého i z dalších připojených systémů (samozřejmě s respektováním dalších nařízení, např. zákona o účetnictví – přechování daňových dokladů),
 Právo si stěžovat – pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, můžete podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. V této souvislosti bych Vás ráda požádala, abyste mě o své stížnosti informovali pokud
možno předem, určitě bychom vše napravili k oboustranné spokojenosti,
 Právo na mlčenlivost – jsem povinna zachovávat mlčenlivost nejen o vašich osobních údajích, ale také o způsobu jejich zabezpečení. Tato povinnost trvá i po skončení naší spolupráce – bez vašeho souhlasu nemohu s vašimi osobními údaji nakládat ani nikomu vydat.

Pokud se chcete na cokoli v souvislosti s GDPR zeptat, pište na mailovou adresu: konzultace@ magdahajkova.cz

en_GBEnglish (UK)